Auktoriserad tolk och översättare i svenska och polska

Översättare och tolk i engelska och polska

Auktoriserade översättningar med kvalificerad e-elektronisk signatur.

Jag erbjuder auktoriserad översättning från svenska till polska och från polska till svenska samt vanlig översättning i valfri språkkombination mellan svenska, engelska och polska.

Läs mer »

Jag tolkar mellan polska, svenska och engelska, också i tre språk samtidigt. För tolkning i Kraków, Polen betalar du ingen övernattningsersättning.

Läs mer »

En auktoriserad översättare kan auktorisera varje översättning – oavsett vem som ansvarar för själva texten (efter att ha kontrollerat att översättningen är korrekt).

Läs mer »

Auktoriserad tolk och översättare i svenska och polska Anna De Gambe

Jag är en auktoriserad tolk och översättare från svenska till polska och från polska till svenska vid polska Justitieministeriet med yrkesrättsnummer TP/24/13.

Jag är dessutom en vanlig tolk och översättare i valfri språkkombination mellan svenska, engelska och polska.
Jag är akademiker efter magisterexamen på Skandinaviska avdelningen vid Gdansk Universitet, svenska linje (2003) och har varit egenföretagare och jobbat med tolkning och översättning i svenska, polska och engelska redan i 15 år. Jak har alltid kvalitet och pålitlighet i fokus och samarbetar med både olika företag och notariekanslier, advokatbyråer, myndigheter, domstolar, polis, åklagarmyndigheter samt fysiska personer inom hela EU.

Jag har varit medlem i Östersjöns tolk- och översättarförening (Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy) sedan 2008 och varit ledamot i Styrelsen år 2012-2018. Jag har dessutom varit medlem i Sällskapet för auktoriserade och specialisttolkar och översättare (TEPIS) sedan 2014.

Jag garanterar hög kvalitet och pålitlighet samt absolut säkerhet för alla uppgifter som finns i lämnade dokument eller som jag får lära känna vid tolkning och omfattas av tystnadsplikt.

Läs mer

Hitta oss

Sodowa 17/4, 30-376 Kraków