En auktoriserad översättare kan auktorisera varje översättning – oavsett vem som ansvarar för själva texten (efter att ha kontrollerat att översättningen är korrekt). Detta krävs att den auktoriserade översättaren har tillgång både till originalet och översättningen som stämplas och signeras.