Jag är en auktoriserad tolk och översättare från svenska till polska och från polska till svenska vid polska Justitieministeriet med yrkesrättsnummer TP/24/13.

Jag är dessutom en vanlig tolk och översättare i valfri språkkombination mellan svenska, engelska och polska.

Jag är akademiker efter magisterexamen på Skandinaviska avdelningen vid Gdansk Universitet, svenska linje (2003) och har varit egenföretagare och jobbat med tolkning och översättning i svenska, polska och engelska redan i 15 år. Jak har alltid kvalitet och pålitlighet i fokus och samarbetar med både olika företag och notariekanslier, advokatbyråer, myndigheter, domstolar, polis, åklagarmyndigheter samt fysiska personer inom hela EU.

Jag har varit medlem i Östersjöns tolk- och översättarförening (Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy) sedan 2008 och varit ledamot i Styrelsen år 2012-2018. Jag har dessutom varit medlem i Sällskapet för auktoriserade och specialisttolkar och översättare (TEPIS) sedan 2014.

Jag garanterar hög kvalitet och pålitlighet samt absolut säkerhet för alla uppgifter som finns i lämnade dokument eller som jag får lära känna vid tolkning och omfattas av tystnadsplikt.

Jag använder mig av moderna teknologiska lösningar inom branschen och arbetar med CAT-verktyg, t.ex. Trados Studio och MemoQ som garanterar enhetlighet särskilt i tekniska och facktexter.

Jag specialiserar mig i följande branscher:

 • juridiska texter och rättshandlingar
 • civilrättsliga handlingar
 • myndighetshandlingar
 • registreringsbevis
 • socialpolitik och socialförsäkring
 • medicin och tandvård
 • byggindustri (dokumentation, specifikation, ritningar, byggkataloger)
 • El- och VVS installationer
 • teknisk dokumentation (bruksanvisningar, specifikationer, tekniska nyhetsbrev)
 • säkerhetsdatablad

CV:

2012 – riksexamen för auktoriserade tolkar och översättare, svenska-polska och polska-svenska, vid polska Justitieministern (auktoriserad tolk fr.o.m. april 2013)

2012-2013 – forskarstudier inom tolkning och översättningen, engelska linje, Mikołaj Koperniks Universitet i Toruń, Polen

Sedan 2008 – periodisk vidareutbildning inom tolkning och översättning på kurser som organiseras av Polens fackliga tolk- och översättarorganisationer inom:

 • vidareutbildning av tolks och översättares yrkeskompetenser
 • språkkunskaper och specialistkunskaper i polska, svenska och engelska
 • CAT-verktyg
 • tolknings- och översättningskvalitet
 • specialistkunskaper inom juridik, medicin och tekniskt språk

Sedan 2003 – Filologi magister vid Skandinaviska avdelningen, svenska linje på Gdansk Universitetet, Fakultet för filologi- och historia

2002 – Certificate of Proficiency in English med grad A, Cambridge Universitet