Jag tolkar mellan polska, svenska och engelska, också i tre språk samtidigt. För tolkning i Kraków, Polen betalar du ingen övernattningsersättning.

Tolkning kan delas i tre olika typer:

  • konsekutiv, som används vid förhandlingar och på affärsmöten, föreläsningar eller handelssamtal där tolken står bredvid och tolkar efter
  • auktoriserad, som krävs att tolken har lämpliga behörigheter och får auktorisera både tolkning och t.ex. protokoll eller notarieakter och används när du köper en fastighet eller bildar ett bolag hos notarius publicus i Polen, vid bolagsstämma eller när du hanterar frågor hos polska myndigheter eller domstolar
  • simultan, där tolken tolkar samtidigt med hjälp av speciell utrustning från tolkbås, används ofta på konferenser