Jag erbjuder auktoriserad översättning från svenska till polska och från polska till svenska samt vanlig översättning i valfri språkkombination mellan svenska, engelska och polska

Auktoriserad översättning:
Auktoriserad översättning kräver att översättaren har lämpliga behörigheter för att auktorisera en översättning med sin signatur och stämpel. Jag är auktoriserad tolk och översättare vid polska Justitieministeriet. Auktoriserad översättning gäller oftast offentliga handlingar, avtal, registreringsbevis, person- eller äktenskapsbevis osv. Auktoriserad översättning kan också skickas digitalt med e-post som en handling med kvalificerad elektronisk signatur.

Vanlig översättning:
Alla tekniska och specialistöversättningar som inte behöver auktorisering dock kräver specialistkunskaper om fackspråk samt stor erfarenhet i branschen.