Oferuję pisemne tłumaczenia poświadczone z i na język szwedzki oraz tłumaczenia zwykłe w dowolnej kombinacji między językiem polskim, szwedzkim i angielskim.

Tłumaczenie poświadczone:
Tłumaczenie poświadczone (potocznie: tłumaczenie przysięgłe) wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego, który poświadcza tłumaczenie swoim podpisem i pieczęcią. Jako tłumacz przysięgły języka szwedzkiego mam uprawnienia do wykonywania tłumaczeń poświadczonych Tłumaczenie poświadczone dotyczy najczęściej dokumentów urzędowych, umów, dowodów rejestracyjnych, aktów małżeństwa lub zgonu itp.

Tłumaczenie zwykłe:
Wszelkie tłumaczenia techniczne, specjalistyczne itp., które nie są poświadczane przez tłumacza przysięgłego, choć wymagają znajomości specjalistycznego i fachowego słownictwa oraz doświadczenia w danej branży.