Oferuję pisemne tłumaczenia poświadczone z i na język szwedzki oraz tłumaczenia zwykłe w dowolnej kombinacji między językiem polskim, szwedzkim i angielskim.

Tłumaczenie poświadczone:
Tłumaczenie poświadczone (potocznie: tłumaczenie przysięgłe) wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego, który poświadcza tłumaczenie swoim podpisem i pieczęcią. Jako tłumacz przysięgły języka szwedzkiego mam uprawnienia do wykonywania tłumaczeń poświadczonych Tłumaczenie poświadczone dotyczy najczęściej dokumentów urzędowych, umów, dowodów rejestracyjnych, aktów małżeństwa lub zgonu itp. Tłumaczenia poświadczone mogą zostać również wysłane mailem jako dokument podpisany cyfrowym podpisem kwalifikowanym, ważnym również zagranicą

Tłumaczenie zwykłe:
Wszelkie tłumaczenia techniczne, specjalistyczne itp., które nie są poświadczane przez tłumacza przysięgłego, choć wymagają znajomości specjalistycznego i fachowego słownictwa oraz doświadczenia w danej branży.