Oferuję tłumaczenia ustne w dowolnej kombinacji pomiędzy językiem polskim, szwedzkim i angielskim, również w formacie wielojęzycznym. Na terenie Krakowa klient nie pokrywa kosztu pobytu.

Tłumaczenia ustne dzielą się na tłumaczenia:

  • konsekutywne, konsekutywne wykorzystywane jest podczas negocjacji i spotkań biznesowych, przemówień, czy rozmów handlowych i polega na
  • tłumaczeniu dłuższych bloków wypowiedzi rozmówcy.
  • tłumaczenia ustne poświadczone (przysięgłe, uwierzytelnione), które wymagają obecności tłumacza przysięgłego, który dokonuje przekładu ustnego i poświadcza protokół lub przetłumaczony dokument podpisem i pieczęcią, przykładowo przy podpisywaniu umowy, aktu notarialnego, aktu założycielskiego spółki, podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub przy dopełnianiu formalności w urzędach, sądach oraz pozostałych instytucjach,
  • tłumaczenia symultaniczne, bieżący przekład wypowiedzi mówcy i odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do tłumaczeń symultanicznych (tzw. kabiny).