Tłumacz przysięgły może poświadczyć tłumaczenie zwykłe – zarówno wykonane przez siebie, jak i przez inną osobę (po uprzednim sprawdzeniu staranności tłumaczenia). Wiąże się to z przedłożeniem oryginału i tłumaczenia, które zostanie opatrzone odpowiednią formułą oraz pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.