Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego, nr uprawnień TP/24/13, po zdanym egzaminie państwowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumacz pisemny i ustny języka szwedzkiego i angielskiego.

Jako absolwentka Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji język szwedzki (2003), od ponad 15 lat prowadzę działalność gospodarczą i świadczę na zlecenie klientów usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z i na język szwedzki i angielski, kładąc duży nacisk na jakość, rzetelność i terminowość tłumaczenia. Współpracuję z firmami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, instytucjami państwowymi, sądami, policją, prokuraturą i osobami fizycznymi z terenu całej Unii Europejskiej.

Od 2008 r. jestem członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, w latach 2012-2018 r. byłam członkiem Zarządu. Od 2014 r. posiadam również tytuł członka zwykłego Towarzystwa Tłumaczeń Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Zapewniam wysoką jakość, rzetelność i terminowość oraz pełne bezpieczeństwo przekazanych w dokumentach do tłumaczenia danych osobowych.

Pracę nad tłumaczeniem usprawnia również nowoczesne zaplecze technicznemu i wykorzystanie profesjonalnych narzędzi CAT, takich jak Trados Studio 2014 i MemoQ 2013, które stanowią gwarancję jakości i jednolitości zwłaszcza tekstów technicznych i specjalistycznych.

Wykonuję tłumaczenia z następujących dziedzin:

 • dokumenty prawnicze i sądowe
 • dokumenty cywilnoprawne
 • dokumenty urzędowe
 • dokumenty samochodowe
 • polityka społeczna, pomoc społeczna i ubezpieczenia społeczne
 • medycyna i stomatologia
 • budownictwo (dokumentacja, rysunki, katalogi materiałów budowlanych)
 • instalacje (grzewcze, elektryczne, wodno-sanitarne, wentylacyjne)
 • dokumentacja techniczna (instrukcje, specyfikacje, biuletyny techniczne)
 • karty charakterystyki

Curriculum:

2012 – zdany egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości (zaprzysiężenie i nadanie uprawnień – kwiecień 2013)

2012 – 2013 – Studium Podyplomowe Kształcenia Tłumacza w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Od 2008 r. – Regularne, okresowe szkolenia zawodowe tłumacza organizowane przez TEPIS i BST oraz udział w konferencjach branżowych

 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe tłumacza
 • szkolenia z poprawności językowej oraz wiedzy specjalistycznej w języku polskim, szwedzkim i angielskim
 • szkolenia z narzędzi CAT
 • zapewnianie jakości tłumaczeń
 • szkolenie w zakresie tłumaczeń prawniczych, technicznych i medycznych

Od 2003 r. – działalność gospodarcza w zakresie tłumaczeń

2003 – tytuł magistra studiów filologicznych, Katedra Skandynawistyki, specjalizacja język szwedzki Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Katedra Skandynawistyki, Linia szwedzka

2002 – CPE (Certificate of Proficiency in English) z wynikiem A, Cambridge University